Kontakt

Bc. Alexandr Dresler

+420 775 642 887
alexandr.dresler@seznam.cz

VÍCE

Webová prezentace

Za spolupráci děkuji:

Slim 3 Recipe

Městu Studénka

Společnosti Pepino

Kurzy odvykání kouření

VÍCE

BESEDY A ŠKOLENÍ

Drogy, závislosti a práce streetworkera

Dvouhodinová beseda z perspektivy bývalého terénního pracovníka. Povídání je založeno na příkladech z praxe. Žákům jsou popisována nejzávažnější rizika hrozící při užívání návykových látek. Obě hodiny jsou prokládány skutečnými zážitky z práce s komunitou drogově závislých. První vyučovací hodinu převažuje povídání o skupinách návykových látek, dále je žákům popisována práce streetworkera s ukázkou zdravotního materiálu, který jsem sebou nosil do terénu.
Následuje část, kdy žáci/studenti nejdříve formou skupinové hry vyprávějí o svých zkušenostech s návykovými látkami a dále následuje povídání v kroužku o těchto zkušenostech. Na konci besedy je účastníkům předán kontakt, na který se v případě potřeby mohou obrátit o radu, nebo o pomoc.

Sex, pohlavně přenosné choroby a antikoncepce

Dvouhodinová beseda s důrazem na praktické informace využitelné v sexuálním životě dospívajících. Nechybí popis pohlavního ústrojí muže a ženy. Velká pozornost je věnována povídání o všech druzích antikoncepce s povídáním o výhodách a nevýhodách jednotlivých druhů. Dále je účastníkům besedy vysvětlováno, jak správně porozumět výsledkům těhotenského testu, jak použít pohotovostní pilulku a také nesmí chybět oblíbená ukázka správného nasazování prezervativu. Pozornost je věnována také nejčastějším pohlavně přenosným chorobám a sexuálním deviacím.
V druhé části besedy jsou s dětmi hrány hry zaměřené na otevřenou komunikaci o sexuálních otázkách. Následuje beseda v kroužku a odpovídání na veškeré otázky dětí. Na konci besedy je účastníkům předán kontakt, na který se v případě potřeby mohou obrátit o radu, nebo o pomoc.

Rizika spojená s častým užíváním počítačů a internetu

Dvouhodinová beseda o rizicích častého „vysedávání“ za počítačem. Srovnání problematického užívání počítačů se závislostí na návykových látkách (společné rysy). Co je to flow? Rizika v somatické (bolesti očí, zad…), psychické (agresivní chování, změny osobnosti…) a sociální oblasti (poruchy sexuality, kyberšikana…), která dětem hrozí při častém užívání počítače. Fenomén sociálních sítí a rizika – ochrana osobních údajů, sociální inženýrství (způsob manipulace lidí), jak si správně zabezpečit účet a jak zacházet s osobními údaji na internetu. Právní rovina chování na internetu – prodej, stahování, sdílení fotek apod. Změny v komunikaci na internetu – používání zkratek, nesprávné použití českého jazyka, „flame wars“ atd.
V druhé části besedy následuje po „rozehřívací“ hře beseda o zkušenostech dětí na internetu a jak zde řešily vzniklé potíže. Důraz je kladen na vyhledávání nevhodného chování a diskusi. Povídání o falešných účtech na internetu, zda se již setkali se sociálním inženýrem, zda po dětech chtěl někdo nějaké fotky a jak se v těchto situacích zachovaly. Řešení konfliktů na internetu.

Beseda o stresu s PhDr. Stanislavou Podžornou

Beseda nahlíží na problematiku lidské zátěže - na stres, jako na přirozenou součást života. Zbavuje ho "strašidelných" přívlastků, nabízí pochopení jeho principů. Stresové symptomy/příznaky nadměrného stresu si účastník zmapuje pomocí dotazníku s cílem uvědomit si, do které oblasti jeho organismu se zátěž "ukládá". Během celého semináře se prakticky zkoušejí postupy a techniky, které vrací naše tělo i duši do stavu zklidnění a vědomé rovnováhy. Nedílnou součástí semináře je opakovaný praktický nácvik základní bodové relaxace, která má výrazný zklidňující vliv na všechny oblasti lidské stresové reaktivity.

Šikana ve škole

Jedná se o preventivní besedu, nikoliv o intervenční sezení. Beseda o různých formách šikany. Co je to šikana, jak jí poznáme, jak se jí ubránit, konkrétní kroky, které můžeme podniknout. Role spolužáka/kamaráda. Na koho se obrátit o pomoc? Kyberšikana. V závěru besedy si žáci utvářejí pravidla proti šikanování.
Součástí besedy je také sociometrické šetření zaměřené na vztahy v třídním kolektivu. Vyhodnocení dotazníku je v ceně besedy.

Kurz odvykání kouření

Jana Kopečná, lektorka s akreditací ministerstva školství a tělovýchovy pro masáže, pilates a power jógu.

V době stálého zdražování cigaret a varování o škodlivosti, stojí za to zvážit klady a zápory této ne zrovna voňavé činnosti.
Kurz odvykání kouření je rozdělený do dvou dnů. První den je určen k tomu, abyste se dozvěděli tolik potřebné informace proto, abyste byli vůbec schopni přestat kouřit. V tento den ještě pořád budete normálně kouřit tak, jak jste zvyklí.
Druhý den kurzu je naplánován po třech týdnech a má to svůj význam. V tomto dni se dozvíte další informace, které Vám pomohou dívat se na svět jinak a nenechat se jen tak strhnout zpět k závislosti.
Napíšete si několik testů, poslechnete mnoho zajímavých informací, které když si poskládáte dohromady, Vám budou velmi prospěšné nejen v době odvykání a nejen v souvislosti s kouřením, ale i v jiných situacích a životních etapách, naučíte se relaxovat a přemýšlet o různých věcech a to vše pod vedením dvou příjemných lidí, se kterými Vás kurz, pevně věřím, bude bavit.
Kurz je určen dospělým lidem, kteří již nechtějí dávat tolik peněz za nesmysl, který ničí zdraví a bez něhož je v klidu možné se obejít. A kteří mají odvahu a snahu něco změnit, něco nového se naučit.
Více informací najdete zde