Kontakt

Bc. Alexandr Dresler

+420 775 642 887
alexandr.dresler@seznam.cz

VÍCE

Webová prezentace

Za spolupráci děkuji:

Městu Studénka

Společnosti Pepino

LEKTORSKÁ ČINNOST

Svou lektorskou činnost zaměřuji především na prevenci sociálně patologických jevů. Nejčastěji se tedy jedná o besedy pro žáky základních škol a studenty středních škol. Zkušenosti mám také s pořádáním školení pro pedagogy. Další aktivitou v této oblasti je pořádání informativních besed pro rodiče (např. na třídních schůzkách) a také besed pro širokou veřejnost na různá témata.

Nabídka besed pro třídní kolektivy

 • Drogy, závislosti a práce streetworkera (7. třída ZŠ až 4. ročník SŠ)   VÍCE
 • Sex, pohlavně přenosné choroby a antikoncepce (8. třída ZŠ až 2. ročník SŠ)   VÍCE
 • Rizika spojená s častým užíváním počítačů a internetu (6. třída ZŠ až 3. ročník SŠ)   VÍCE
 • Kouření (5. třída ZŠ až 3. ročník SŠ)
 • Sebepoškozování a sebevraždy u dětí a mladistvých (7.třída ZŠ až 3. ročník SŠ)
 • Alkohol u dětí a dospívajících (7. třída ZŠ až 2. ročník SŠ)
 • Právní odpovědnost mladistvých (9. třída ZŠ až 2. ročník SŠ)
 • Šikana ve škole (6. třída ZŠ až 2. ročník SŠ)   VÍCE
 • Vztahy a komunikace ve třídním kolektivu
 • Navazující beseda o drogách (nejlépe v následujícím pololetí, či školním roce, po tom, co ve třídě proběhla beseda úvodní – více informací na vyžádání)
 • Beseda na míru (je možno připravit také besedu na takové téma, které je právě aktuální u Vás ve škole, či v konkrétní třídě – např.: poruchy přijmu potravy, patologické hráčství – gambling…)
 • Beseda o zdravém životním stylu
  ve spolupráci s kolegyní Mgr. Gabrielou Mencovou, nutriční specialistkou   VÍCE
 • Beseda o stresu
  ve spolupráci s kolegyní PhDr. Stanislavou Podžornou, psycholožkou a lektorkou   VÍCE

Besedy mají podobnou strukturu. Každá z nich trvá dvě vyučovací hodiny (s přestávkou mezi jednotlivými hodinami). První hodinu jsou žákům/studentům předávány informace o daném tématu. Důležitou pracovní pomůckou je vždy prezentace, která obsahuje jak teoretické informace, tak i různé obrázky, videa, odkazy a kvízy. Besedy rozhodně nejsou postaveny pouze na aktuálních teoretických poznatcích, ale spíše na užitečných praktických informacích o daných tématech.

Adaptační kurzy a programy pro jiné školní akce

Ve spolupráci se zkušenými lektory nabízíme organizaci adaptačních kurzů a programů pro školní výlety, nebo školy v přírodě. Adaptační kurzy jsou minimálně třídenní (dvě noci) a uskutečňují se ve Štramberku, v areálu "U Kateřiny" (po domluvě je možno zvolit i jinou lokalitu). Pro Vaši školu zajistíme veškerou organizaci - od programu pro děti, přes výplatu lektorů až po ubytování a stravování.

Kurzy jsou vždy šity na míru požadavkům školy.

Nabídka školení pro pedagogy

 • Nejčastěji užívané návykové látky na školách v ČR   VÍCE
 • Rizika užívání počítačů a internetu u dětí   VÍCE
 • Základy krizové intervence pro pedagogy   VÍCE
 • Seminář o stresu
  ve spolupráci s kolegyní PhDr. Stanislavou Podžornou, psycholožkou a lektorkou   VÍCE

Nabízená témata je možno si objednat samostatně jako krátké (max. dvouhodinové) školení. Nebo je možno je společně různě kombinovat a vytvořit tak např. celodenní školení pro pedagogický sbor. Po ukončení je každému uděleno osvědčení o absolvování školení.

Besedy pro rodiče

Tuto besedu je možno připravit pro rodiče dětí, které navštěvují Vaši školu a to například v rámci třídních schůzek. Téma je samozřejmě na vzájemné dohodě. Nejčastěji se jedná o tato dvě témata: prvotní znaky, jak u dětí rozpoznat užívání návykových látek a také co dělat, pokud dítě tráví příliš mnoho času u počítače a s tím spojená rizika.