Kontakt

Bc. Alexandr Dresler

+420 775 642 887
alexandr.dresler@seznam.cz

VÍCE

Webová prezentace

Za spolupráci děkuji:

Městu Studénka

Společnosti Pepino

SPONZORING

Již více než tři roky provádím na základních a středních školách besedy týkající se prevence sociálně patologických jevů. V současné době nejvíce o drogách; sexu, pohlavně přenosných chorobách a antikoncepci. Má nabídka je samozřejmě širší. Snažím se o to, aby mé besedy byly pro školy a tedy velmi často i pro žáky samotné, co nejvíce finančně dostupné.
Proto nabízím firmám a společnostem možnost sponzorování těchto besed. Ať už finančně, nebo věcnými dary, které mohou děti využít.

Co Vaší společnosti mohu nabídnout:
  • Banner Vaší firmy na svých webových stránkách

Formu případné podpory nechávám samozřejmě na Vás. Je také možné, aby si Vaše společnost určila, ve kterých okresech (či městech) chce besedy sponzorovat. Společnosti, se kterými navazuji spolupráci musí mít prokazatelně pozitivní vliv na život dětí. Není tedy možno propagovat společnosti, které svými produkty mohou poškozovat např. zdraví dětí. Také se distancuji od propagace jakýchkoliv politických stran či uskupení a náboženských skupin. Děkuji za pochopení.

V případě zájmu o spolupráci se s Vámi velmi rád setkám osobně a proberu veškeré detaily.